Tietosuojaseloste

Yleistä

Meillä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen käytännöt käyttääkseen Nimilaatat.comin palveluita.

Keräämme ja käytämme tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja, jotta voimme:

 • tarjota mahdollisimman käyttäjäystävällisen ja turvallisen verkkopalvelun
 • markkinoida vain sellaisia asioita mitkä sinua saattavat kiinnosta
 • hoitaa asiakaspalvelun mahdollisimman hyvin
 • tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen
 • kehittää verkkokaupasta entistäkin paremman.

Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii:

Apet Tmi (Y-tunnus: 1709569-1)
Viertolankatu 25
05800 Hyvinkää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
asiakaspalvelu@nimilaatat.com

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja.

Käyttäjän itsensä antamat ja henkilön tunnistavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 

Nimilaatat.com verkkokaupan asiakkaista ja verkkopalvelun Nimilaatat.com käyttäjistä voidaan lisäksi kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

 • Ostoshistoria
 • Toimitustapa, maksutapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Kohdennettuun sisältöön ja -markkinointiin käytetyt tiedot ja tunnisteet
 • Asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja puhelut asiakaspalvelun kanssa
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Nimilaatat.com verkkopalvelun käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
 

Tunniste- ja yhteystietojen antaminen on pakollista tilatessasi Nimilaatat.comista internetin kautta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, tilausten käsittelyyn ja toimitukseen, hallinnointiin, liiketoiminnan suunnitteluun, analysointiin, palveluiden kehittämiseen, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen.

Asiakasviestintää voidaan segmentoida ja tätä varten rekisteröityjä profiloida. Segmentointi ja profilointi voi perustua esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin, jotka voivat olla asiakkaan ilmoittamia tai, joita voidaan kerätä verkkosivuston käyttäytymisen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nimilaatat.comin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, oikeutettuun etuun, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Käsittelyn kesto

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Pääsääntöisesti käsittelemme tietoja asiakkuuden voimassaoloajan. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja oikeusturvamme varmistamiseksi.  Tällaisia velvollisuuksia ovat esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut ja niiden toteutus.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Nimilaatat.comin järjestelmistä.  Nämä toimenpiteet ovat peruuttamattomia.

Mikäli teet tai olet tehnyt tilauksen verkkokaupastamme, voimme lähettää sinulle sähköistä suoramarkkinointia ja tarjota vastaavia tuotteita. Jokainen lähettämämme markkinointisähköposti sisältää linkin, jonka kautta rekisteröity pääsee itse poistumaan markkinointilistalta pysyvästi.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain rekisterin pitäjällä ja Nimilaatat.comin omilla työntekijöillä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta kolmannen osapuolen markkinointi tarkoituksia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai muunnettu siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, jotka ovat vain Nimilaatat.comin hallussa. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia ja välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille esim. Google
 • Markkinointikumppaneille esim. Facebook ja Google
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille esim. MailChimp
 • Kuljetusliikkeille esim. Posti ja Matkahuolto
 • Maksupalvelutarjoajille esim. Paytrail ja Paypal
 • Tilitoimistollemme
 • Verkkokauppaohjelmiston ylläpitäjälle

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä tietojärjestelmissä tai palveluissa, jotka sijaitsevat EU/ETA alueen ulkopuolella.

Käytämme Facebookin ja Googlen palveluita, joissa tietoja käsitellään myös EU/ETA alueen ulkopuolella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

Apet Tmi
Viertolankatu 25 lt.1
05800 Hyvinkää

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Evästeet, Google ja Facebook

Nimilaatat.com käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Evästeiden avulla pystymme keräämään tietoa palvelun käytöstä. Käytämme näitä tekniikoita ja tietoja toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme paremman käyttökokemuksen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa. Asetetut toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa evästeessä määritellyn ajan. Yleisesti tämä aika on esim. 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tai asiakkaaseen yhdistettyjä tietoja, kuten IP-osoitteen tai verkkokauppajärjestelmän luoman tilausnumeron.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google AdWordsia , Google Tag Manageria, ja Google Display Networkia sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Hyödynnämme Facebookia myyntiin liittyvässä analytiikassa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Käytämme Facebookissa mm. mukautettuja kohderyhmiä, joissa asiakkaan henkilötiedoista muodostetaan selaimessa salattu tunnus, joka välitetään Facebookille Nimilaatat.com:in markkinoinnin kohdentamiseksi Facebook-palvelun käyttäjille. Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi tarkastella ja rajoittaa täällä: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Käyttäjä voi omien selainasetustensa avulla hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelleen ja myös estää evästeiden toiminnan kokonaan. Evästeiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen, kuten verkkokaupan ostoskoritoiminnon käyttämiseen. Jos käyttäjä ei ole selainasetuksiaan muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, käyttäjän katsotaan hyväksyneen palvelussa käytettävien evästeiden käytön.

Evästeiden estäminen on selainkohtaista. Ohjeet evästeiden estämiseksi suosituimmissa selaimissa löytyvät alla olevista linkeistä:

Internet Explorer
Chrome 
Mozilla

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

(Päivitetty 10.9.2021)